Nasjonalt LOVU-webinar 23. september 2020

LOVU-prosjektet er nå inne i sitt 2.år og arbeidet med LOVU-banken begynner å ta form. Etter en vellykket workshop våren 2020, var nå tiden inne til å arrangere et nytt digitalt møte med kollegaer fra det ganske land. Webinaret ble som vanlig avholdt på ZOOM, denne gangen med 41 deltakere fra 12 ulike institusjoner. Hensikten var to-delt; presentasjon av LOVU-banken ver.1.0 og erfaringsdeling.

I webinaret ble det presentert et første utkast av ressursbanken og avklaring av sentrale spørsmål basert blant annet på tilbakemeldinger og innspill vi fikk da det ble avholdt workshop (nasjonalt workshop 21. april 2020). Avklaringene ser du i kulepunktene i bildet under. Hvis du vil lese mer om dette, trykk her for informasjonsskriv om LOVU-banken

Erfaringsdeling
Vi var så heldige å få interessante og varierte presentasjoner fra ulike kollegaer i og utenfor USN. De la frem ressurser og undervisningsopplegg knyttet til flere av de 12 læringsutbyttene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfaglige utdanninger. Slik ble det tegnet et bilde av variasjonen i innholdet i LOVU-banken.  Bidragene er laget av:

  1. UiT: Inger Dagsvold, Trine Glad, Ann Ragnhild Broderstad, Amanda blir syk. LUB 5, del 2
  2. USN: Tom Eide Etikk – på vei mot studentaktiv utvikling av læringsformer. LUB 1 
  3. HVL: Nina Rydland Olsen KBP på tvers. LUB 10