Læringsutbytte 4:

Samhandling og tverrfaglighet

Kandidaten kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling.

Her er ressurser knyttet til læringsutbytte 4 – Samhandling og tverrfaglighet. Forfatterne er listet til høyre. 

Samtale om bok (video)

Filmen er 8 minutter lang. Boksamtalen er baserte på boken Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid – kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester (2020). Forfatterne av boken diskuterer de kompetanseområdene for tverrprofesjonell samhandling som alle studenter i helse- og sosialfagutdanningene må lære for å opptre som profesjonelle i sin yrkesutøvelse. 

Anita Iversen

Anita Iversen er førsteamanuensis ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, Universitetet i Tromsø

Nanna Haugsdottir

Nanna Hauksdottir er leder for Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS, Institutt for helse- og omsorgsfag ved Universitetet i Tromsø