År 2025 - kloke hoder tenker framover

4.-5. november 2020 ble Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2020 avholdt. Universitetet i Bergen (UiB) inviterte i samarbeid med Diku og Unit til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning. Konferansen var heldigital, med god tilrettelegging for samhandling og samsnakk.

Dosent Hilde Larsen Damsgaard, Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet, Universitetet i Sørøst-Norge og medlem av LOVU-prosjektet hadde et fremlegg under headingen: År 2025 – kloke hoder tenker framover.

 

Hennes innlegg, «Studielivskvalitet i digitale læringsomgivelser» kan du se opptak av her: