Læringsutbytte 2:

Inkludering, likestilling og ikke-diskriminering

Kandidaten har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.

Introduksjon - Casen om Henrik

Gjennom animasjonsfilmene nedenfor møter vi Henrik i tre epoker i livet. Den første filmen omhandler Henrik som barn, mens den andre og tredje filmen omhandler Henrik som hhv ungdom og voksen. Hver av epokene representerer muligheter og utfordringer for Henrik. Casen om Henrik er benyttet i undervisningen i et emne om utviklingspsykologi, læringspsykologi og pedagogikk, samt på eksamen i emnet.

1: Henrik som barn

Filmen er 3 minutter lang og handler om den første epoken, Henrik som barn. Av Jørn Østvik og Erik Søndenaa.

2: Henrik som ungdom

Filmen er 3 minutter lang og handler om den andre epoken, Henrik som ungdom. Av Jørn Østvik og Erik Søndenaa.

3: Henrik som voksen

Filmen er 3 minutter lang og handler om den tredje epoken, Henrik som voksen. Av Jørn Østvik og Erik Søndenaa.

Andre ressurser for casen om Henrik

Jørn Østvik
Jørn Østvik  (bildet) er førsteamanuensis ved institutt for psykisk helse, NTNU. 

Erik Søndenaa er førsteamanuensis ved institutt for psykisk helse, NTNU

Tale Gjertine Bjørgen er universitetslektor ved institutt for psykisk helse, NTNU