Læringsutbytte 4:

Samhandling og tverrfaglighet

Kandidaten kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling.

Samtale om bok

Boksamtalen er basert på boken Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid – kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester (2020). 

Forfatterne av boken diskuterer de kompetanseområdene for tverrprofesjonell samhandling som alle studenter i helse- og sosialfagutdanningene må lære for å opptre som profesjonelle i sin yrkesutøvelse.

Filmen er 8 minutter lang. 

Anita Iversen

Anita Iversen er førsteamanuensis ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, Universitetet i Tromsø

Nanna Haugsdottir

Nanna Hauksdottir er leder for Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS, Institutt for helse- og omsorgsfag ved Universitetet i Tromsø