Læringsutbytte 3:

Relasjon, kommunikasjon og veiledning

Kandidaten har relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand til å forstå og samhandle med brukere, pasienter og pårørende. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.

Introduksjon

Kommunikasjon er den viktigste ferdigheten vi har som sykepleier, og den er kjernen i alt vi gjør. For å hjelpe pasienten må vi få frem pasientens perspektiv. Kommunikasjon er viktig for pasientsikkerheten, og ikke minst for pasientens tilfredshet. Men gode kommunikasjonsferdigheter gjør det også gøyere å jobbe med pasienter!

Læringsutbyttet knyttet til relasjon, kommunikasjon og veiledning er et omfattende læringsutbytte. Det er derfor inndelt i flere videoer og ressurser.

Video 1: Kommunikasjon - menneskets grunnleggende behov for å forstå og bli forstått

Den første videoen (9 minutter) er en introduksjonsvideo som handler om hva kommunikasjon er og hvorfor det kan være vanskelig. 

Video 2: Kommunikasjonsferdigheter

Den andre videoen (23 minutter) tar for seg grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.

Lena Heyn

Lena Heyn er førsteamanuensis og programkoordinator ved institutt for sykepleie, Universitetet i Sørøst-Norge. 

HER ER GAMMELT INNHOLD FRA LUB 3