Læringsutbytte 11:

Innovasjon

Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.

Engage Talk - Entreprenørskap i Helse

Hvorfor er entreprenørskap viktig innen helse, og hvorfor bør vi i helse-disiplinene drive fram innovasjon selv?

Filmen er 35 minutter lang

Introduksjon til Innovasjon

En introduksjon til innovasjon for undervisere og studenter innen helse- og sosialfag. Denne går gjennom spørsmålene “Hvorfor skal vi snakke om innovasjon?” og “Hva er innovasjon?”

Filmen er 24 minutter lang

Hvordan skape Innovasjon?

Del 2 av introduksjon til innovasjon for studenter og undervisere innen helse- og sosialfag. Denne filmen omhandler hovedingrediensene i å skape og drive fram et innovasjonsløp. Vedlagt er forelesnings-slides og tips til undervisere.

Filmen er 18 minutter lang

Pitching: Forankre og skape engasjement

Hvordan kan jeg skape engasjement og tro på innovasjons-idéen min? En pitch er en form for presentasjon som ofte brukes for innovasjoner, til ledelse, investorer, kollegaer eller partnere. Dette er et lite kurs i hvordan en pitch kan bygges opp og framføres best mulig.

Filmen er 24 minutter lang

Hvordan bli gründer i studietiden - motivasjonsforedrag om AssiStep

Eirik Medbø, med-gründer bak AssiStep, “rullatoren i trapp”, forteller hvordan han og to venner startet bedrift – basert på en problemstilling i helse-sektoren. Hvordan kom de seg i gang med å utvikle produktet, og hvordan ble det en bedrift av det? Hvordan jobbet de som studenter og gründere?

Filmen er 49 minutter lang

Hvordan undervise Helse og Sosialfag gjennom Entreprenørskap?

Denne filmen for undervisere er 43 minutter lang. 

Filmen er en gjennomgang av hvordan Entreprenørskap og Innovasjon kan brukes som metode i undervisningen. Studenter behøver å øve seg på å ta tak i ekte, komplekse utfordringer og utvikle idéer til løsninger i samarbeid med andre – her beskrives noen arbeidsmåter vi som undervisere kan bruke for å få til det.

Hvis du går til ressursen på DLR, så merk at litt ned på siden er det vedlagt slides til forelesningen. Se også filmene ovenfor. 

Eirik Medbø

Eirik Medbø Innovasjonsleder, NTNU Energy Transition / SFU Engage har laget 6 læringsressurser knyttet til LUB 11. Se for øvrig hjemmesiden til SFU Engage for flere ressurser

Sosialt entreprenørskap - introduksjon

Filmen er 5 minutter lang

Sosialt entreprenørskap

Filmen er 29 minutter lang

Eksterne ressurser

  1. Innovasjonskultur: video (13:33). I denne filmen gir Kobro en kort gjennomgang av syv viktige grep som fremmer en innovasjonskultur. Man kan ikke bare vedta at man skal bli flinkere til å gjøre nye og nyttige ting. Kultur spiser som kjent struktur (og andre formaliteter) til frokost… https://www.youtube.com/watch?v=9FIypGjbt7s

  2. En animasjonsfilm om samskapende innovasjon (07:35). Denne filmen forteller hele historien om Petter og Pernilles innovasjon. Historien er en illustrasjon på fagstoffet i håndboka La oss gjøre det sammen! : https://www.youtube.com/watch?v=OArcBjhoqDk&t=2s Den finnes også på engelsk: https://www.youtube.com/watch?v=Vwe-UDyvwW8.

  3. TEDx (19:43). This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community: https://www.youtube.com/watch?v=1Qseutdl36s&t=1s

  4. Anbefalt litteratur: Forskning og publikasjoner fra SESAM – Universitetet i Sørøst-Norge
Lars Kobro
Lars Kobro er prosjektleder / Forsker ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Lars Kobro har kompetanse innen: Prosessledelse, prosjektledelse, strategi og organisasjonsutvikling. Innovasjon i offentlig sektor, entreprenørskap og innovasjon, faglitterær skriving og retorikk.