Læringsutbytte 10:

Kunnskapsbasert praksis og formidling

Kandidaten kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Kandidaten skal også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.

Akademisk skriving

Her er fire videoeforelesninger, en podkast og et sammensatt undervisningsopplegg.

I andre del av læringsutbytte 10 i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger står det at «Kandidaten skal også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap». Høyere utdanning stiller krav til studentene når det gjelder akademisk skriving. Det er en sentral kompetanse fordi det å skrive er et ledd i å lære og fordi skriving er viktig for å ta del i en faglig “samtale”. Det er derfor vesentlig å bidra til at studentene bygger opp en slik kompetanse gjennom studiet og at dette arbeidet starter tidlig.

Video 1 - Akademisk skriving, introduksjon

Filmen er 19 minutter lang

Video 2 - Akademisk skriving, den viktige innledningen

Filmen er 26 minutter lang

Video 3 - Akademisk skriving, skrive med egne ord

Filmen er 26 minutter lang

Video 4 - Akademisk skriving, skrivetips

Filmen er 22 minutter lang

Podkast om akademisk skriving

I denne episoden av eDU-podden snakker Hilde Larsen Damsgaard og Anita Nordsteien om akademisk skriving. Hva er det, hvorfor skal vi lære det og hvordan gå frem når det skal gjøres? Her er gode begrunnelser, og noen tips som er verdt å ta med seg i skriveprosessen. 

Podkasten er 27 minutter lang

PDF: Akademisk skriving - et helhetlig undervisningsopplegg

Dette er et undervisningsopplegg (PDF, 6 sider) som omhandler akademisk skriving for studenter tidlig i utdanningsløpet. Det er gjennomført for studenter på bachelor barnevern og bachelor vernepleie, men det kan også bearbeides og tilpasses andre bachelorstudier innenfor helse og sosialfagene.

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasertpraksis.no er en åpen nettressurs som ligger i Helsebiblioteket og er rettet mot studenter innenfor helse- og sosialfag, så vel som klinikere og lærere. Kunnskapsbasertpraksis.no drives i samarbeid mellom Folkehelsinstituttet, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Oslo. Ressursen foreligger også som et e-læringskurs som kan være egnet til å bruke i undervisningen, for eksempel i form av omvendt klasserom.

Hilde Larsen Damsgaard

Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun jobber med universitets- og høyskolepedagogikk og er prosjektleder for pilotprosjektet knyttet til merittering på USN. Hun ble merittert underviser våren 2020.

Anita Nordsteien

Anita Nordsteien er førsteamanuensis ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign og har doktorgrad i kunnskapsbasert praksis og nyansattes læringsprosesser i overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Hun har jobbet i mange år som sjefsstråleterapeut ved Oslo Universitetssykehus, og i de senere årene ved biblioteket ved Universitetet i Sørøst-Norge hvor hun har undervist og veiledet studenter på alle nivå i kunnskapsbasert praksis og akademisk skriving. Gjennom 20 års undervisningserfaring har Anita utviklet et sterkt engasjement for digital undervisning og veiledning.