Alternative digitale lærings- og vurderingsformer

Som del del av tiltakene knyttet til COVID-19 pandemien har flere av utdanningsinstitusjonene
 sett seg nødt til å finne alternative løsninger til både forelesninger, vurdering og eksamen.
LOVU-prosjektet har her samlet noen tiltak og alternativer til digitale vurderingsformer
og undervisning for å bistå i dette arbeidet.
Forfatteren av forslagene kan gjerne kontaktes ved spørsmål. 

Den 11.3 fikk alle ansatte på USN følgende beskjed av rektor Petter Aasen:

«All campusbasert undervisning på USN er avlyst. All undervisning og veiledning skal gjennomføres digitalt.
Hvis dette ikke er mulig, skal undervisningen avlyses.»

Den 12.3, en dag etter avlysning av all campusbasert undervisning,
kom følgende eksempler på digitale ferdigheter, kreativitet og pedagogiske refleksjoner:

Eksempel 1:

Jeg har med hjelp av en god kollega streamet første undervisning på zoom i dag og det fungerte bra! Vi hadde samtaler med spørsmål og svar på slutten av hver time. Det ideelle er å være to lærere slik at en kan fange opp chat underveis. Ikke alle studenter tør å spørre, men skriver og kommenterer. Flott å se at studentene chattet underveis. Studentene har vist stor takknemlighet for at undervisningen har vært organisert på nett så raskt! Det har vært et meget godt oppmøte.

Der er flere i Porsgrunn som allerede har god erfaring med dette- vi har flotte kollegaer som hjelper hverandre- de fortjener ros!

Elisabeth Holm Hansen – campus Porsgrunn

Eksempel 2:

Jeg organiserer nå bruken av ZOOM i et emne i neste uke og bidrar til opplæring av mange lærere i 3. studieår. Det er litt travelt nå. Etter at neste uke er gjennomført har jeg fått mer øvelse og kan muligens bidra med enda mer hjelp. Det er takket være uh-ped 2 at jeg kan gjøre dette.

Janne Elisabeth Haughem – campus Vestfold

Eksempel 3:

Instituttleder Lise Gladhus skriver i mail: “ Nå er landet og verden i en krevende situasjon. Etter dagens endringer i beredskap i Norge, så er det mange spørsmål. Dette er siste fra USN…..», og får svar fra medarbeider «Vi står han av foreløpig og lærer en god del om digitale muligheter.»

Eksempel 4:

Det er ulike måter å lage digital undervisning på. Videoundervisning er et alternativ som kan være enkelt å forholde seg til; ta opp en frontalundervisning på video, konvertere til en fil som kan lastes opp i Canvas. Men, jeg vet ikke hvilken lagringskapasitet det er ved USN. Å lage film som strekker seg over flere timer vil gi store filer, og krever voldsom lagringsplass. Videofilm kan legges inn i Mediasite og konverteres til en lenke, noe som er en fordel for både personvern og lagringsplass. Det kan være at det vil fungere med å bruke zoom, men som kan være utfordrende for en lærer å styre alene. De fleste regner jeg med er familiær med skypemøter, som jeg vil tro vil kunne fungere på en god måte i mindre grupper.

Jeg kan gjerne diskutere mulige løsninger for den enkeltes undervisning.

Monika Ravik – campus Porsgrunn

Eksempel 5:

Klart jeg kan bidra hvis det trengs, men jeg er ganske opptatt for tiden. Jeg holder på å legge om neste undervisningssamling selv også, så vi får virkelig trent på nettløsninger. Og jeg holder på å prøve ut ScreencastOMatic på oppfordring fra Bjørn Ivar i Bø. Ser veldig selvforklarende ut til enkle opptak. Også får vi utfordre studentene til å være kreative i sine løsninger også! Kanskje vi skulle ta et teams-møte om hvordan vi håndterer det hos oss? Alt vi kan gjøre sammen er bedre enn å fomle hver for oss.

Anne Inga Hilsen – campus Vestfold

Eksempel 6:

Ting skjer ganske raskt nå. Det siste er jo at alle skoler og barnehager er stengt ned. Vi kan ikke regne med at studentene kan sitte foran skjermen en hel dag, når barn er hjemme . Det er unntakstilstand. Vi må legge opp til læring som gjør at læringsutbyttene nås, selv om de ikke kan være digitalt online tilstede. I forskningsmetode har vi lagt opp løpet slik at presentasjoner og oppgaver kan løses i løpet av en uke. Det legges ut ressurser, lærerne kan svare på spørsmål og delta i diskusjoner på Canvas, men ikke nødvendigvis online. Gruppepresentasjoner kan avtales med hver enkelt gruppe, de kan jo for eksempel spille inn hver sin videsnutt hvor hver og en kommenterer gruppas powerpoint, og så legge ut videoene? Men som sagt, ikke tenk at alt skal foregå på ZOOM og til samme tid.

Liv Ausland Hansson – campus Vestfold

Eksempel 7:

Jeg er emneansvarlig for bacheloroppgaven her i Porsgrunn. Vi har de to siste dagene streamet all undervisningen i emnet via Zoom. Til uken legges det opp til at veilederne gjennomfører seminarer via Zoom (eller andre tekniske/ digitale løsninger) med studentene. Det arbeides godt (dog nesten døgnet rundt for å klare en rask «omstilling og organisering» og stort påtrykk fra studenter med ulike spørsmål og bekymringer). Til tross for dette så får vi svært gode tilbakemeldinger fra mange studenter. Eksempelvis fra en kull- tillitsvalgt: «Tusen, tusen takk! Setter så pris på det arbeider dere gjør 😊😊 Mvh klassen!»

Anette Hansen – campus Porsgrunn

Eksempel 8:

Guro Marie gjennomførte i går et digitalt læringsopplegg på en forbilledlig måte via zoom. MAKS-studentene (Master i avansert klinisk allmennsykepleie), som skulle undervist studenter i geriatrisk vurderingskompetanse (GVK) gjennomførte sine forelesninger i zoom, det ble tatt opptak av forelesningene og de ble lagt ut som videoforelesninger til GVK-studentene i dag. Jeg tenker at hun bør fremmes som et svært godt eksempel.

Linn Hege Førsund – campus Vestfold

Eksempel 9:

Det er glimrende at forelesninger nå gjennomføres digitalt. Det viser at vi snur oss fort rundt og tilpasser oss situasjonen. Vi lærer av det, og det gjør studentene også.

Et annet forslag er at vi nå bruker mer tid på å legge til rette for at studentene utvikler sine skriveferdigheter. Nå når undervisning på campus er avlyst, har vi en gyllen mulighet til å lage opplegg som innebærer at studentene skriver utkast til faglige tekster og får rask og konkret tilbakemelding. Så bearbeider de tekstene på basis av tilbakemeldingen. Gjennom vår formative vurdering kan de utvikle sine ferdigheter i akademisk skriving og samtidig skrive for å få innsikt i fagstoffet.

Offcampus-undervisning kan derfor med fordel inkludere mer prosessorientert skrivearbeid med tett oppfølging og fremovermelding. Slik tilpasser vi undervisningen til hver enkelt student og bruker tid på noe studentene stadig etterspør. Tilbakemelding kan gis på ulike måter, f.eks. som kommentarer i tekst eller som screencast-o-matic-opptak.

Hilde Larsen Damsgaard, Porsgrunn

 

eDU, USN:

Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) ved USN har laget en samleside med råd til alle forelesere og fagansatte som nå skal jobbe digitalt og med digitale løsninger for både undervisning, veiledning og annet.

Deres side finner du her: 
https://edu.usn.no/korona/