TIDLIGERE ARRANGEMENTER OG ERFARINGER

Pedagogisk-strategisk seminar 26-17. oktober 2021

I årets muligens mørkeste måned arrangerte LOVU-prosjektet en 2-dagers samling med det klingende navnet «Pedagogisk strategisk seminar» for utdanningsledelsen ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved USN.

Nasjonalt webinar 3. juni 2021

Webinaret ble som vanlig avholdt på ZOOM, denne gangen med 43 deltakere fra ulike utdanningsinstitusjoner, DIKU, Unit og Kunnskapsdeprtementet. Hensikten var todelt; presentasjon og begrunnelse for valg av DLR som ny plattform for deling (les mer her), samt erfaringsdeling.

Nasjonalt webinar 23. september 2020

LOVU-prosjektet er nå inne i sitt 2.år og arbeidet med LOVU-banken begynner å ta form. Etter en vellykket workshop våren 2020, var nå tiden inne til å arrangere et nytt digitalt møte med kollegaer fra det ganske land.

Nasjonal workshop 21. april 2020

Da vi skjønte at vi måtte avlyse vår planlagte fysiske nasjonale workshop i LOVU-prosjektet (lærings- og vurderingsbank) grunnet Covid19, tenkte vi: «Finnes det et alternativ til en fysisk workshop?».

Vi gjorde en helomvending og bestemte oss for å gjennomføre workshopen på ZOOM, og her er erfaringene vi gjorde oss.