TIDLIGERE ARRANGEMENTER OG ERFARINGER

Nasjonalt webinar 3. juni 2021

Webinaret ble som vanlig avholdt på ZOOM, denne gangen med 43 deltakere fra ulike utdanningsinstitusjoner, DIKU, Unit og Kunnskapsdeprtementet. Hensikten var todelt; presentasjon og begrunnelse for valg av DLR som ny plattform for deling (les mer her), samt erfaringsdeling.

Nasjonalt webinar 23. september 2020

LOVU-prosjektet er nå inne i sitt 2.år og arbeidet med LOVU-banken begynner å ta form. Etter en vellykket workshop våren 2020, var nå tiden inne til å arrangere et nytt digitalt møte med kollegaer fra det ganske land.

Nasjonal workshop 21. april 2020

Da vi skjønte at vi måtte avlyse vår planlagte fysiske nasjonale workshop i LOVU-prosjektet (lærings- og vurderingsbank) grunnet Covid19, tenkte vi: «Finnes det et alternativ til en fysisk workshop?».

Vi gjorde en helomvending og bestemte oss for å gjennomføre workshopen på ZOOM, og her er erfaringene vi gjorde oss.