Læringsutbytte 9:

Barn og unge

Kandidaten har kunnskap om barn og unge og er en utøver som ivaretar deres behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter.

Kommende ressurser:

  • Vodkast fra Siri E. Meyer og Stephen von Tetzchner.
  • Podkaster fra Fredrik Sørensen og Steinar Vikholt 
    · Samarbeid vs. brukermedvirkning. Rolleforståelse og fremgang.
    · Mine grenser i møte med dine grenser – knyttet opp mot rettigheter for barn og unge.
    · Retten på kjærlighet v/Kjersti Røsvik.
  • Videosamtale ved Knut Halfdan Svendsen og Øyvind Kvello.