Læringsutbytte 9:

Barn og unge

Kandidaten har kunnskap om barn og unge og er en utøver som ivaretar deres behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter.

Video 1 - Om kognisjon og kognitiv utvikling

Filmen er 20 minutter lang og en samtale mellom professor Stephen von Tetzchner og  førsteamanuensis Liv Gardsjord Lofthus ved USN om kognisjon og kognitiv utvikling.

Video 2 - Utvikling og utviklingspsykologi

Filmen er 24 minutter lang og en samtale mellom professor Stephen von Tetzchner og  førsteamanuensis Liv Gardsjord Lofthus ved USN om utvikling og utviklingspsykologi. 

Video 3 - Om språk og språkutvikling

Filmen er 31 minutter lang og en samtale mellom professor Stephen von Tetzchner og  førsteamanuensis Liv Gardsjord Lofthus ved USN om språk og språkutvikling.

Stephen von Tetzchner er professor i utviklingspsykologi og pedagogisk-psykologisk arbeid ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hans forskning omfatter et bredt spekter av problemstillinger knyttet til typisk og atypisk utvikling generelt, og til kommunikasjon og språkutvikling spesielt, blant annet utvikling hos mennesker med bevegelseshemning, døvhet, blindhet, intellektuell utviklingsforstyrrelse, Rett-syndrom, Tourette-syndrom, og autismespekterforstyrrelser. Han har studert på barn med funksjonshemninger ut fra et utviklingsperspektiv, med fokus på transaksjonelle prosesser. Han har publisert et stort antall artikler og lærebøker på flere språk om typisk og atypisk utvikling, språkutvikling, alternativ og supplerende kommunikasjon, habilitering, utfordrende atferd, pedagogisk-psykologisk arbeid, pedagogisk-psykologisk arbeid, juvenil nevronal ceroid lipofuscinosis og autismespekterforstyrrelse. Han er aktiv i internasjonalt forskningssamarbeid og har holdt foredrag på vitenskapelige konferanser nasjonalt og internasjonalt. Han har forelest på universiteter i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia, Australia og New Zealand, og har vært gjesteprofessor på universiteter i USA, Kina og New Zealand. Han har dessuten samarbeidet med norske foreninger, blant annet Autismeforeningen i Norge, Norsk forening for Rett-syndrom, Cerebral Parese-foreningen, og Foreningen for Tourette-syndrom. 

For oversikt over hans publikasjoner, se: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=23226&la=no&action=sok