Læringsutbytte 12:

Digital kompetanse

Kandidaten har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå.