Læringsutbytte 12:

Digital kompetanse

Kandidaten har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå.

DigSam – undervisningsopplegg om digital sikkerhet

DigSam prosjektet er et samhandlingsprosjekt mellom 5 UH institusjoner (USN, NTNU, UiT, OsloMet og HVL). Det er utviklet læringsressurser om digital sikkerhet i helse- og sosialfag.

Læringsressursene består av totalt 6 moduler, der modul 1-5 er for studenter og modul 6 er for undervisere. Alle modulene kan lett importers til eget LMS og kan brukes i alle helse- og sosialutdanningene. Læringsressursene kan brukes i sin helhet, eller det kan brukes deler av ressursene.

  • Modul 1: Identifisere (bevissthet om digital sikkerhet, samt konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet)
  • Modul 2: Beskytte (passord og personlig informasjon)
  • Modul 3: Oppdage innbrudd i systemet (hacking, svart skjerm)
  • Modul 4: Respondere (eskalering og loggføring)
  • Modul 5: Gjenopprette (debrief, kommunikasjon og ansvar)
  • Modul 6: Hvordan undervise i DigSam
DigSam har en egen nettside som vist i bildet ovenfor. 

Kontaktpersoner for DigSam: 

Universitet i Sørøst Norge (USN)
Aud Mette Myklebust 


Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Helen Berg 

Universitet i Tromsø- Norges arktiske universitet (UiT)
Anita Iversen 

OsloMet
Trude Myhrer 

Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Ivar Rosenberg