Kontakt oss

Prosjektets medlemmer

Pia Cecilie Bing-Jonsson

referansegruppeleder

Pia er dekan for Fakultetet for helse- og sosialvitenskap. Hun har jobbet med å introdusere nye undervisningsmetoder som «flipped classroom». Pia er utdannet sykepleier og har en doktorgrad i sykepleie. Hun har fått interesse for hvordan tverrfaglig samarbeid er særlig egnet for nyere undervisningsmetoder som aktive læringsmetoder og digitale læringsressurser og vurderingsmetoder.

Pia kan nås på mail: pia.bing-jonsson@usn.no

Rita Li

Prosjektleder

Rita er universitetslektor i eDU, enhet for digitalisering og utdanningskvalitet. Hun er utdannet sykepleier og har undervist på sykepleieutdanning i ca 10år der hun anvendte nye og innovative undervisningsmetoder som f.eks Flipped Classroom. Hun er særlig opptatt av aktiv læring og er vår ekspert på digitalisering.

Rita kan nås på mail: rita.li@usn.no

Karoline Lie

Prosjektmedarbeider

Karoline er prosjektets studentrepresentant og skal representere studentene fra alle utdannelsene som er involvert. Hun har ved flere perioder vært tillitsvalgt for studentene på Helse- og Sosialfag og jobber nå fulltid som studenttillitsvalg ved USN. Karoline studerer selv sykepleie i Vestfold.

Karoline kan nås på mail: karoline.lie@usn.no

Hilde Larsen Damsgaard

PROSJEKTnestleder

Hilde er ansatt som dosent og studiekvalitetsleder på Institutt for helse- sosial- og velferdsfag. Hun har embetseksamen i spesialpedagogikk og har arbeidet lenge med læring og læringsmiljø både i grunnskolen og i høyere utdanning. Hilde jobber for tiden hovedsakelig med studiekvalitet, studielivskvalitet og læring i høyere utdanning.

Hilde kan nås på mail: hilde.damsgaard@usn.no

Aud Mette Myklebust

PROSJEKTMEDARBEIDER

Aud Mette er ansatt som førsteamanuensis ved institutt for optometri, radiografi og lysdesign og har doktorgrad innenfor teamet distriktsrøntgen. Hun har lang erfaring som radiograf, stråleterapeut og leder i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har hun ledet radiografutdanningen i mange år. Dette har gitt verdifull erfaring innenfor undervisning, utvikling av studier og ulike undervisningsmetoder, også utvikling av digitale læringsmetoder som prosjektleder i et tidligere DIKU prosjekt.

Aud Mette kan nås på mail: aud.mette.myklebust@usn.no

Marianne Wighus

PROSJEKTMEDARBEIDER

Marianne er førstelektor innenfor fagområdet sykepleievitenskap, og er ansatt på institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Hun har lang erfaring som med undervisning og har blant annet vært med å utvikle scenariebasert undervisning ved bruk av avansert pasientsimulator. I tillegg har hun en master i spesialpedagogikk, lang erfaring med gjennomføring av seminarer i studiemestring og tilrettelegging for studenter med ulike funksjonshemninger.

Marianne kan nås på mail: marianne.wighus@usn.no

Anita Nordsteien

PROSJEKTMEDARBEIDER

Anita er førstebibliotekar og jobber mot fakultetet for Helse- og sosialvitenskap. 

 Anita kan nås på mail: Anita.Nordsteien@usn.no

Sabine Gehring

PROSJEKTMEDARBEIDER

Sabine er universitetslektor på institutt for helse-, sosial og velferdsfag og programkoordinator for bachelor i vernepleie. Hun er opptatt av undervisningskvalitet og fagutvikling. Sabine har master i spesialpedagogikk og har undersøkt pedagogers erfaringer med en nettbasert læringsressurs innen alternativ og supplerende kommunikasjon. Sabine er opptatt av kognitiv og kommunikativ tilgjengelighet og universell utforming. 

Maarten van der Vloed

PROSJEKTMEDARBEIDER

Maarten er ansatt som universitetslektor på institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Han jobber mye med studenter og har fokus på pedagogikk innafor sykepleier utdanningen.  Maarten har en master i Learning and Innovation & Professional Development. Motto hans er: Blir bedre som lærer gjennom samarbeid og refleksjon, så forsterkes læringsprosessen og vi danner  en profesjonell identitet hos studentene.

Vegard Snartland

PROSJEKTMEDARBEIDER

Vegard Snartland er førstelektor på institutt for helse-, sosial og velferdsfag og programkoordinator for bachelor i barnevern. Vegard har jobbet i utdanningen i en årrekke og ser frem til å utvikle nye undervisningsmetoder for fremtidens profesjonsutøvere.