Prosjektets medlemmer

Rita Li

Prosjektleder

Rita er universitetslektor i eDU, enhet for digitalisering og utdanningskvalitet. Hun er utdannet sykepleier og har undervist på sykepleieutdanning i ca 10år der hun anvendte nye og innovative undervisningsmetoder som f.eks Flipped Classroom. Hun er særlig opptatt av aktiv læring og er vår ekspert på digitalisering.

Rita kan nås på e-post: rita.li@usn.no

Pia Cecilie Bing-Jonsson

referansegruppeleder

Pia er dekan for Fakultetet for helse- og sosialvitenskap. Hun har jobbet med å introdusere nye undervisningsmetoder som «flipped classroom». Pia er utdannet sykepleier og har en doktorgrad i sykepleie. Hun har fått interesse for hvordan tverrfaglig samarbeid er særlig egnet for nyere undervisningsmetoder som aktive læringsmetoder og digitale læringsressurser og vurderingsmetoder.

Pia kan nås på e-post: pia.bing-jonsson@usn.no

Karoline Lie

Medlem av referansegruppa

Karoline er prosjektets studentrepresentant og skal representere studentene fra alle utdannelsene som er involvert. Hun har ved flere perioder vært tillitsvalgt for studentene på Helse- og Sosialfag og jobber nå fulltid som studenttillitsvalg ved USN. Karoline studerer selv sykepleie i Vestfold.

Karoline kan nås på e-post: karoline.lie@usn.no

Vegard Snartland

PROSJEKTMEDARBEIDER

Vegard Snartland er førstelektor på institutt for helse-, sosial og velferdsfag og programkoordinator for bachelor i barnevern. Vegard har jobbet i utdanningen i en årrekke og ser frem til å utvikle nye undervisningsmetoder for fremtidens profesjonsutøvere.

Vegard kan nås på e-post: vegard.snartland@usn.no

Aud Mette Myklebust

PROSJEKTMEDARBEIDER

Aud Mette er ansatt som førsteamanuensis ved institutt for optometri, radiografi og lysdesign og har doktorgrad innenfor teamet distriktsrøntgen. Hun har lang erfaring som radiograf, stråleterapeut og leder i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har hun ledet radiografutdanningen i mange år. Dette har gitt verdifull erfaring innenfor undervisning, utvikling av studier og ulike undervisningsmetoder, også utvikling av digitale læringsmetoder som prosjektleder i et tidligere DIKU prosjekt.

Aud Mette kan nås på e-post: aud.mette.myklebust@usn.no

Vivienne Welsby

PROSJEKTMEDARBEIDER

Vivienne has been with the bachelor programme in radiography since it started. She enjoy working with undergraduates and feel privileged to be a part of a young person’s life at an important stage of development. Her general interest is the practice and development of radiography with a special focus on skeletal and trauma examinations. She is fascinated by ethics and communication, especially ethics in our everyday practice. She is involved in the introduction of digital learning and am excited by the opportunities that this offers and the challenge to me as a pedagogue.

Vivienne can be reached at e-post: Vivienne.Welsby@usn.no

Anita Nordsteien

PROSJEKTMEDARBEIDER

Anita er førsteamanuensis ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign og har doktorgrad i kunnskapsbasert praksis og nyansattes læringsprosesser i overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Hun har jobbet i mange år som sjefsstråleterapeut ved Oslo Universitetssykehus, og i de senere årene ved biblioteket ved Universitetet i Sørøst-Norge hvor hun har undervist og veiledet studenter på alle nivå i kunnskapsbasert praksis og akademisk skriving. Gjennom 20 års undervisningserfaring har Anita utviklet et sterkt engasjement for digital undervisning og veiledning.
 
Anita kan nås på e-post: Anita.Nordsteien@usn.no

Sabine Gehring

PROSJEKTMEDARBEIDER

Sabine er universitetslektor på institutt for helse-, sosial og velferdsfag og programkoordinator for bachelor i vernepleie. Hun er opptatt av undervisningskvalitet og fagutvikling. Sabine har master i spesialpedagogikk og har undersøkt pedagogers erfaringer med en nettbasert læringsressurs innen alternativ og supplerende kommunikasjon. Sabine er opptatt av kognitiv og kommunikativ tilgjengelighet og universell utforming. 

Sabine kan nås på e-post: sabine.gehring@usn.no

Paal B. Solhaug

TEKNISK ANSVARLIG

Paal har ansvar for de tekniske sidene av LOVU-prosjektet, blant annet design, oppdatering og drift av hjemmesiden, men også opplasting av materiale og ressurser til DLR. Han har bakgrunn fra spillutvikling, og har en bachelor i opplevelsesproduksjon og interaktive medier fra Høgskolen i Innlandet.
 
Paal kan nås på e-post: paal.b.solhaug@usn.no 

Anne Merete Bjørnerud

PROSJEKTMEDARBEIDER

Anne Merete er ansatt som oppdragsforsker på institutt for helse-, sosial og velferdsfag. Hun har master i folkehelse fra Nordiske Høgskolen i Gøteborg og er særlig opptatt av samskapende sosial innovasjon, sosial støtte og kompetansebygging. Hun har over ti års erfaring som leder av en interkommunal tjeneste med stor grad av brukerinvolvering i tjeneste- og samfunnsutviklingen. 
Arbeidsoppgavene er knyttet til forskningen i LOVU. 

Anne Merete kan nås på e-post: Anne.M.Bjornerud@usn.no