LOVU- Lærings- og vurderingsbank for felles læringsutbytter for helse- og sosialfagutdanningene. Et digitalt, tverrprofesjonelt og nasjonalt utdanningssamarbeid.

LOVU-banken

Hva er Lovu?

USN ønsker med prosjektet å sikre at alle studenter i helse- og sosialfaglige utdanninger får et samstemt undervisningsgrunnlag innenfor temaer som dekker de 12 felleslæringsutbyttebeskrivelsene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger.

NYHETER

Det er godt mulig vi blir bedre av å dele

-Hadde det ikke vært fint hvis vi kunne utveksle undervisningsopplegg for å hjelpe hverandre oppfylle forskrifta om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger?
Det spør prosjektleder Pia  i dette innlegget i Khrono.

— Alternative lærings- og vurderingsformer

Som del del av tiltakene knyttet til COVID-19 pandemien har flere av utdanningsinstitusjonene sett seg nødt til å finne alternative løsninger til både forelseninger, vurdering og eksamen.
LOVU har her samlet noen tiltak og refleksjoner fra ansatte.

Foto: LOVU

USN innleder til en lokal utvikling av felles lærings- og vurderingsformer til alle læringsutbyttene, for så å invitere til et nasjonalt samarbeid og deling av lærings- og vurderingsformene gjennom Canvas og Wiseflow.

BILDER