LOVU: En lærings- og vurderingsbank for felles læringsutbytter for helse- og sosialfagutdanningene. Et digitalt, tverrprofesjonelt og nasjonalt utdanningssamarbeid.

Hva er Lovu?

Alle helse- og sosialfagsutdanningene i Norge har fått en felles rammeplan med 12 felles læringsutbytter. LOVU-prosjektet skal gjennom faglig samarbeid lokalt og nasjonalt samle og dele lærings- og vurderingsressurser knyttet til disse læringsutbyttene. Ressursene deles deretter med alle UH-institusjoner i Norge gjennom DLR. Det mener vi er både smart og bærekraftig!

Ønsker du å bidra? Ikke nøl med å kontakte prosjektleder Rita Li

Læringsutbytter

NYHETER

LOVU-banken representerer godt spredningsarbeid ifølge HK-dir

14.06.2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter en rekke nasjonale og ordninger som skal fremme innovasjon og kvalitetsutvikling i utdanningene. Det er forventet at resultatene fra prosjekter som får støtte skal spres, og bidra til kvalitetsheving i bredden av norsk utdanning. Spredning er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå en målgruppe med ny kunnskap/praksis som de kan nyttiggjøre seg for å skape endring. HK-dir sine programmer har ulik innretning, og spredning tillegges ulik vekt i programmene. Gjeldende krav er spesifisert i den enkelte utlysning. Mer om spredning av prosjektresultater: https://diku.no/ressurser-og-verktoey/spredning-av-prosjektresultater

 
 

LOVU-banken fylles nå opp med digitale læringsressurser

15.02.2022

Vi har gjennom lokalt og nasjonalt faglig samarbeid samlet læringsressurser knyttet til de 12 felles læringsutbyttene i felles rammeplan. Ressursene er delt gjennom den åpne plattformen, DLR. 

Ønsker du å bidra til en delingskultur i høyere utdanning og har ressurser som kan deles nasjonalt? Ta kontakt med prosjektleder Rita Li

 

Opphavsrett og lisens i DLR

15.02.2022

Kan jeg fritt bruke ressursene på hjemmesiden?

Ja! Alle ressursene som ligger på denne hjemmesiden, er direkte lenket til DLR. Det betyr at du enkelt og sømløst kan importere dem til eget bruk. Men hvordan fungerer dette med opphavsrett og lisens? 

Creative Commons

Overraskende funn

09.12.2021

På Farris bad i oktober ble det gjort en datainnsamling om delingskultur blant utdanningslederne. Dataene analyseres nå og foreløpige resultater vil bli sjekket ut i relevante fora før jul. Planen er å publisere en artikkel i løpet av våren 2022.

Foto: Evan Dennis

Pedagogisk-strategisk seminar

03.10.2021

I årets muligens mørkeste måned arrangerte LOVU-prosjektet en 2-dagers samling med det klingende navnet «Pedagogisk strategisk seminar» for utdanningsledelsen ved fakultet for helse – og sosialvitenskap ved USN.

Foto: Paal B. Solhaug

Nye ressurser om sosialt entreprenørskap

25.10.2021

Læringsutbytte 11 handler blant annet om innovasjon og nytenkning. Hva er det, og hvordan kan for eksempel entreprenørskap og innovasjon brukes som metode i undervisningen?

Vi har fått inn gode ressurser knyttet til temaet fra:

· Eirik Gjelsvik Medbø, Innovasjonsleder, NTNU Energy Transition / Engage. Gå hit for ressurser.

· Lars Kobro, leder av SESAM, USN. Gå hit for ressurser.

Foto: Jamie Cummings

Ny artikkel publisert!

21.06.2021

I LOVU-prosjektet har vi mange aktiviteter der forskning er en av dem. Nylig fikk vi publisert en artikkel i det anerkjente nivå-2 tidskriftet Teaching in Higher Education.

Artikkelen er en scoping review av sammenhenger mellom «omvendt undervisning» og «aktiv læring». Begge deler er omfattet med stor interesse for tiden, men vi viser blant annet at sammenhengen ofte er fraværende når det gjelder teoretisk og begrepsmessig rammeverk.

Foto: Patrick Tomasso

Nasjonalt LOVU-webinar 3/6 -21

10.06.2021

Det siste året har vist at vi trenger å samarbeide og dele felles digitale lærings- og vurderingsressurser. Arbeidet i LOVU-banken skrider fremover, dette ønsket vi å dele gjennom et nytt webinar. 

Prosjektleder for LOVU, Rita Li

LOVU går fra Canvas til DLR

26.05.2021

LOVU-banken bytter plattform, noe vi mener er smart, bærekraftig og fremsynt!

Hvorfor ta i bruk DLR? Prosjektleder Rita Li og teknisk ansvarlig Paal B. Solhaug forklarer hvordan LOVU-banken tar i bruk DLR. Se video i artikkelen.

Boksamtale: Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid

Anita Iversen og Nanna Hauksdottir fra UiT har skrevet boka Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid – kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester (2020).

I denne filmen (08:24) diskuterer de kompetanseområdene for tverrprofesjonell samhandling som alle studenter i helse- og sosialfagutdanningene må lære for å opptre som profesjonelle i sin yrkesutøvelse.

Forside bok "Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid
Foto: Norli

Svarte skjermer 2.0

Digital undervisning må foregå på undervisningens premisser og under en forståelse av læring som en samskapende prosess.

Ny kronikk i Khrono av Hilde Larsen Damsgaard, prosjektmedarbeider i LOVU-banken.

Bilde av skjerm med Zoom og svarte skjermer
Foto: Hilde Larsen Damsgaard

GDPR - barriere eller gjerde?

Spørsmålet dukker opp i en samtale om digitale plattformer i internasjonale prosjekter:

«Mange ønsker å bruke enkle, tilgjengelige tjenester som Facebook, Messenger og WhatsApp. Vi slår stadig fast at det ikke er forenlig med personvern o.l. Hvorfor ikke egentlig?»

Ja, hvorfor ikke? Og hva har sauer med dette å gjøre?

Foto: @yvonnovy

Læringsressurser om akademisk skriving

Hva er det, hvorfor skal vi lære det og hvordan gå frem når det skal gjøres? 

I denne podkasten og videoen finner du gode begrunnelser, og noen tips som er verdt å ta med seg i skriveprosessen.
Ressursene er laget av og med prosjektdeltaker Hilde Larsen Damsgaard og Anita Nordsteien i henhold til krav om universell utforming.

Dette er læringsressurser knyttet til læringsutbytte 10.

Foto: Israel Palacio

År 2025 - Kloke hoder tenker framover

Dosent Hilde Larsen Damsgaard var et av tre kloke hoder som holdt innlegg under Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning. Les mer og se opptak av hennes innlegg her.

Vel gjennomført nasjonalt LOVU-webinar 23.9

I webinaret ble det presentert et første utkast av ressursbanken, og vi fikk en smakebit på hva banken etter hvert vil inneholde i form av tre bidrag fra tre ulike institusjoner. Webinaret ble tatt opp, og du kan se det her.

Foto: Chris Montgomery

Dette skjer i LOVU-prosjektet

Deling er viktig, og vi har et stort engasjement for prosjektets hensikt og mål. Derfor jobber vi på mange ulike flater og arenaer: Vi skriver, snakker og presenterer. En samlet oversikt over våre aktiviteter finner du…

Foto: @amutioni

Vær stille nå

Som lærer kjenner du sikkert den følelsen. Du står foran en klasse, men du klarer ikke å komme i dialog med studentene. Det er ingen bevegelse i gruppen.

Hvorfor er det sånn? Og hva kan du gjøre?

Foto: @Scott_umstattd

Det er godt mulig vi blir bedre av å dele

-Hadde det ikke vært fint hvis vi kunne utveksle undervisningsopplegg for å hjelpe hverandre oppfylle forskrifta om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger?
Det spør prosjektleder Pia  i dette innlegget i Khrono.

— Alternative lærings- og vurderingsformer

Som del del av tiltakene knyttet til COVID-19 pandemien har flere av utdanningsinstitusjonene sett seg nødt til å finne alternative løsninger til både forelseninger, vurdering og eksamen.
LOVU har her samlet noen tiltak og refleksjoner fra ansatte.

Foto: LOVU

BILDER