Læringsutbytte 1:

Etikk

Kandidaten kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse.

Her er ressurser knyttet til læringsutbytte 1 – Etikk. Forfatteren er listet til høyre. 

Tom Eide - etiske refleksjonsmodeller

Etiske refleksjonsmodeller (video og PDF)

Filmen er 27 minutter lang og handler om etiske refleksjonsmodeller med fokus på fem modeller. Du kan også se PDF-en som er grunnlag i filmen

Tom Eide - etikk og foranidringsveiledning

Etisk forandringsveiledning (video og PDF)

Filmen er 23 minutter lang. Du kan også se PDF-en som er grunnlag i filmen

Etisk dilemma (video og PDF)

Filmen er 15 minutter lang og handler om etiske dilemma. Du kan også se PDF-en som er grunnlag i filmen

Om etisk teori (video og PDF)

Filmen er 49 minutter lang og handler om etisk teori. Du kan også se PDF-en som er grunnlag i filmen

Tom Eide

Tom Eide er professor emeritus ved Senter for helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge. Han arbeider i et unikt tverrfaglig miljø med temaer som tillitsbasert ledelse, kommunikasjon, tjenesteinnovasjon, etisk refleksjon og kunstig intelligens og etikk.