Læringsutbytte 5, del 1:

som dekker helse- og sosialpolitikk

Kandidaten har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk.

En samtale om velferdsstaten

Filmen er en samtale mellom professor Halvard Vike og førsteamanuensis Liv Garsjord Loftshus. om den nordiske velferdsstatsmodellen. Hva kjennetegner den, hvordan oppsto den, hvilke pilarer hviler den på – og har den en framtid? For studenter i helse- og sosialfagene danner velferdsstaten en avgjørende ramme for alle sider ved arbeidet de utdannes til. Det er et paradoks at vi vet så lite om den. Kanskje filmen gjør deg mer sulten på kunnskap og inspirerer deg til å se hvor viktig arbeidet du utdanner deg til vil være i framtida?

Filmen er 44 minutter langFor undertekster, klikk på “CC” på menyen nederst i videovinduet.

Halvard Vike

Halvard Vike er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vike har forsket på velferdspolitiske tema (med vekt på relasjonene mellom den sentrale stat, kommunene og helse- og omsorgstjenestene), lokaldemokratiets vilkår i Norge, kognitiv antropologi og politisk kultur. Vike var fra 2003-2009 leder for Norsk Antropologisk Forening.