LOVU-banken til DLR

Med mer kunnskap om Canvas sine muligheter og begrensninger, og introduksjonen av et nytt felles system for deling i universitets- og høgskolesektoren i Norge, har prosjektgruppa besluttet at LOVU-banken skal etableres i DLR.

Etter et åpent webinar om LOVU i juni 2020 var det konsensus om at Canvas var det best egnede plattformen for LOVU-banken: Nesten alle universiteter og høgskoler i Norge kjenner og bruker Canvas, og ressurser kan enkelt importeres fra ett Canvas-emne til et annet.

Det viste seg etter hvert at importen fra banken ikke kunne gå like enkelt som mange nok hadde sett for seg. Et mulig løsning som kombinerte Commons i Canvas med mulighet for å laste ned og så laste opp ressurser på egen læringsplattform, også i Blackboard på NTNU, ble imidlertid utarbeidet, og denne løsningen kunne sannsynligvis løst de tekniske utfordringene godt nok. 

Etter hvert ble det imidlertid klart at nesten alt som ble sendt til LOVU-banken besto i filmer, caser, utviklingsspørsmål og presentasjoner som åpenbart vil gjøre stor nytte som del av undervisningsopplegg rundt omkring i Norge – men som kan ikke importeres direkte inn i læreres egne Canvas-emner, f. eks. som sider, moduler eller oppgaver. Til det kreves bearbeiding fra den enkelte lærer som skal bruke ressursene.

Dermed forsvant det viktigste argumentet for Canvas som plattform, bort. Og viktige argumenter mot Canvas, ikke minst den manglende søkefunksjonen, stod igjen.

Løsningen slik den tegner seg ut i dag er derfor å bruke DLR (Digitale Læringsressurser, eller DeLeR), UNITs satsning på en felles plattform for å dele digitale læringsressurser på nett. I DLR kan alle ressurser (filmer, dokumenter, presentasjoner) legges ut, og ikke minst enkelt søkes fram med søkefunksjon og bruk av nøkkelord. For LOVUs del vil det bli gjennom etablering av LOVU-nøkkelord i DLR, og med en egen portal til søk på disse nøkkelordene via lovu.usn.no, slik at det fortsatt kan være én felles inngang til alt innhold i LOVU-banken.

Les mer om DLR her: Stor interesse for deling av digitale læringsressurs

I denne videoen forteller prosjektleder Rita Li og teknisk ansvarlig Paal B. Solhaug om hvordan LOVU tar i bruk DLR: