Opphavsrett og lisens i DLR

Hvem eier innhold som publiseres i DLR, og er det mulig for underviser å trekke eller endre på innhold etter publisering? 

Opphavsretten ligger hos den som er opphavet til ressursen / den som har produsert ressursen. Ved publisering i DLR tilegnes hver ressurs en lisens, som beskriver begrensninger på hvem som kan gjenbruke ressursen, og hvordan den kan deles videre.  

Det er mulig å oppdatere og slette ressurser etter de er publisert. Det gjelder likevel på DLR som på Internett for øvrig at man aldri kan være sikker på at ingen har lastet ned en ressurs før den slettes, så for eksempel sensitive personopplysninger skal aldri deles her. Hver institusjon kan også ha spesifikke retningslinjer for deling og eierskap utover de generelle. 

Hva går valg av lisens ut på? 

En lisens er enkelt og greit en beskrivelse av hvordan ressursen kan brukes videre. Den sier noe om hvem som kan dele/gjenbruke ressursen, og til hvilket formål. Blant annet kan lisensen begrense bruk i kommersielle sammenhenger, eller at andre kan vise frem en endret versjon av din ressurs.  

I DLR benyttes hovedsakelig CC-lisensene, som er offentlige opphavsrettslisenser som tilrettelegger for fri gjenbruk og videreformidling av verk. Når du publiserer en resurs i DLR blir du ledet gjennom lisensvalgprosessen ved at du stilles en rekke spørsmål, som tydeliggjør innholdet i lisensen du velger. Basert på svarene man gir, vil man få anbefalt en lisens. 

Og du, ressursene i DLR kan veldig enkelt deles på sosiale medier og epost. 

Se mer her: DLR

Deling i sosiale medier