Overraskende funn

På Farris bad i oktober ble det gjort en datainnsamling om delingskultur blant utdanningslederne. Dataene analyseres nå og foreløpige resultater vil bli sjekket ut i relevante fora før jul. Planen er å publisere en artikkel i løpet av våren 2022.

«Flere av funnene overrasker meg», forteller prosjektleder Rita Li. «Jeg trodde ikke det var årsakene til at folk ikke delte, og at vi hadde kommet lengre», fortsetter hun. Resultatene fra undersøkelsen blir allerede nå tatt imot av ledelsen og tenkt høyt rundt hvordan det kan imøtekommes. «Vi ønsker å bygge en kultur for deling, og da må vi kanskje lage en strategi for det og insentiver som gjøre at det lønner seg?», sier Aud Mette Myklebust, Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling.

Bildet tatt av undertegnede i Son, hvor analysen av rådata fant sted.

Foto: Anne Merete Bjørnerud