Nasjonalt LOVU-webinar

3. juni 2021

Webinaret ble som vanlig avholdt på ZOOM, denne gangen med 43 deltakere fra ulike utdanningsinstitusjoner, DIKU, Unit og Kunnskapsdeprtementet. Hensikten var todelt; presentasjon og begrunnelse for valg av DLR som ny plattform for deling (les mer her), samt erfaringsdeling.

Erfaringsdeling

Som ved forrige webinar var vi så heldige å få interessante og varierte presentasjoner fra ulike kollegaer i og utenfor USN. De la frem undervisningsressurser knyttet til flere av de 12 læringsutbyttene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfaglige utdanninger. Slik ble det tegnet et bilde av variasjonen i innholdet i LOVU-banken.

Bidragene denne gangen er presentert ved:

  1. NTNU/OsloMet/UiT/HVL og USN: Aud Mette Myklebust, DigSam. LUB 12: Digital kompetanse.
  2. NTNU: Jørn Østvik, Casen om Henrik. LUB 2: Inkludering, likestilling og ikke-diskriminering.
  3. USN: Hilde Larsen Damsgaard og Anita Nordsteien, Akademisk skriving. LUB 10: KBP og formidling.